Námi založená společnost U.S. Products s.r.o. je sice společností novou, nicméně my, jako její zakladatelé, máme za sebou velmi úspěšnou podnikatelskou historii.

Naše společnost si vám dovoluje s hrdostí představit špičkovou stavební chemii vyráběnou v USA.

Mimo dovozu a zajišťování distribuce revolučních výrobků, které nejen důmyslně a dokonale zabraňují průniku vody či vlhkosti do budov, je naše firma i poskytovatelem potřebných školení, supervizorem kvality díla zkušených spolupracujících firem a certifikátorem aplikátorů výrobků z našeho portfolia.

Spolupracující firmy budeme podporovat i aktivním marketingem.

Jako první výrobky našeho portfolia nyní zařazujeme unikátní výrobky řady SANI-TRED.

Podle dostupných referencí i dle našich vlastních zkušeností jsme přesvědčeni, že jedinečné výrobky Sani-Trend v řadě ohledů nemají ve světě konkurenci.

Pokud máte zájem dozvědět se o výrobcích Sani-Tred víc, nebo byste měli potencionální zájem o spolupráci, pak vás zveme k návštěvě webových stránek www.sanitred.cz.